Doelstelling

De Stichting KLeiGoed Maas & Waal houdt zich bezig met verzamelen van gegevens, documenten en materialen van de (bijna) vergeten grofkeramische industrie in Maas en Waal. Deze vorm van industrie manifesteerde zich honderden jaren door de ruime aanwezigheid van kleigronden, waardoor vele steenfabrieken en dakpannenfabrieken zich in Maas en Waal vestigden. Deze fabrieken hadden een grote invloed op de werkgelegenheid in de regio.

Onze stichting heeft begin 2023 haar doelstelling uitgebreid met een Historisch Informatie Punt kortweg HIP. Op onze nieuwe locatie, het Bondsgebouw aan de Kattenburg nr 27 te Druten, werken we aan een laagdrempelig centrum, waar belangstellenden historische informatie kunnen halen en brengen.
Onze bestaande interesse de grofkeramische industrie in Maas en Waal wordt aangevuld met historische informatie over de R.K. Kerk van Druten in relatie tot de beroemde architect Pierre Cuypers. Als derde item wordt de geschiedenis vanaf begin 20ste eeuw van Boldershof uitvoerig belicht.

De collectie van de Stichting KLeiGoed Maas & Waal is vanaf augustus 2023 ondergebracht in het Bondsgebouw te Druten. Naast lezingen worden van hieruit themawandelingen en fietstochten georganiseerd. In het Toeristisch Informatie Punt kortweg TIP wordt informatie vertrekt aan belangstellenden over de regio Maas en Waal. Tevens worden regionale gadgets en de M&W-vlag te koop aangeboden.

De Stichting KLeiGoed Maas & Waal is een werkgroep van de Historische Vereniging Tweestromenland

 

Steenfabriek "de Bunswaard", Beuningen