Doelstelling

De Stichting KLeiGoed Maas & Waal houdt zich bezig met verzamelen van gegevens, documenten en materialen van de (bijna) vergeten grofkeramische industrie in Maas en Waal. Deze vorm van industrie manifesteerde zich honderden jaren door de ruime aanwezigheid van kleigronden, waardoor vele steenfabrieken en dakpannenfabrieken zich in Maas en Waal vestigden. Deze fabrieken hadden een grote invloed op de werkgelegenheid in de regio. In de tweede helft van de 20e eeuw is, vanwege steeds verdergaande automatisering waardoor overproductie, de oliecrisis en verminderde bouwproductie, een groot aantal bedrijven gesloten en in verval geraakt.

Lees verder . . .

Steenfabriek "de Bunswaard", Beuningen

ANBI – Stichting

Stichting KLeiGoed Maas & Waal heeft de ANBI – Status. Dit houdt in dat wij volgens de regels van de belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Voor u betekent het, dat u gebruik kunt maken van belastingvoordelen bij het doen van een gift, hetzij als particulier of als bedrijf. De Stichting KLeiGoed Maas & Waal verplicht het om transparant te zijn en inzicht te geven in een aantal zaken. Op de pagina ANBI ziet u verdere gegevens hier omtrent.

Dakpannenfabriek DePaFa, Deest