Op deze pagina staan alle vereiste gegevens in verband met onze erkenning als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Naam: Stichting KLeiGoed Maas & Waal
RSIN (Fiscaal nummer): 8619.07.267

Contactgegevens

Stichting KLeiGoed Maas & Waal
Mr.van Coothstraat 22A
6651 ZA Druten
T: 06-50683270
E: info@kleigoedmaasenwaal.nl
RABO bank: NL59RABO0364233702
KvK: 81052367

Bestuurssamenstelling

Adrie van Ringelenstein (voorzitter)
Leo Adams (secretaris)
Henk den Hollander (penningmeester)
Bert van As
Frans Gradussen

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie worden vergoed.

Beleidsplan

Beleidsplan via link

Doelstelling

Zie homepagina

Begroting

Begroting via link

Financiƫle verantwoording

Op te vragen bij info@kleigoedmaasenwaal.nl