Stichting KLeiGoed Maas & Waal heeft de ANBI – Status. Dit houdt in dat wij volgens de regels van de belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Voor u betekent het, dat u gebruik kunt maken van belastingvoordelen bij het doen van een gift, hetzij als particulier of als bedrijf. De Stichting KLeiGoed Maas & Waal verplicht het om transparant te zijn en inzicht te geven in een aantal zaken.

Vereiste gegevens in verband met onze erkenning als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Naam: Stichting KLeiGoed Maas & Waal
RSIN (Fiscaal nummer): 8619.07.267

Contactgegevens

Stichting KLeiGoed Maas & Waal
Kattenburg 27
6651 AL Druten
T: 06-50683270
E: info@kleigoedmaasenwaal.nl
RABO bank: NL59RABO0364233702
KvK: 81052367

Bestuurssamenstelling

Adrie van Ringelenstein (voorzitter)
Leo Adams (secretaris)
Henk den Hollander (penningmeester)
Bert van As
Frans Gradussen
Mimi Lammers

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt onbezoldigd, alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie worden vergoed.

Beleidsplan

Beleidsplan via link

Doelstelling

Zie homepagina

Begroting

Begroting via link

Financiële verantwoording

Op te vragen bij info@kleigoedmaasenwaal.nl